Rss

Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku

O książce

kompediumRachunkowość to dziedzina odznaczająca się bogactwem treści i wyrazu, choć członkowie ACCA na całym świecie posługują się językiem angielskim, wielu z nich ma również okazję pracować w swoim ojczystym języku. Niniejsze kompendium będzie z pewnością doskonałą pomocą dla wszystkich studentów rachunkowości pragnących rozwijać swoje kompetencje w dwóch językach. Polska cieszy się zasłużoną i stale rosnącą reputacją w zakresie kwalifikacji swoich specjalistów od rachunkowości.

Książka będzie niewątpliwie cennym przyczynkiem do osiągnięcia światowej klasy specjalistycznej wiedzy w Polsce.

Publikacja elektroniczna – kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku / Compendium of Accounting in Polish and English składa się z dwóch części, polskiej i angielskiej. Każda z nich zawiera hasła w układzie alfabetycznym oraz, na końcu, ich indeks.
Każde hasło w języku polskim jest przetłumaczone na język angielski (podstawą do ich sporządzenia były hasła przygotowane w języku angielskim przez Autora). Przy haśle polskim od razu pojawia się jego odpowiednik w języku angielskim i podobnie w części angielskiej przy haśle angielskim znajduje się jego tłumaczenie na język polski.
Hasła w obu częściach językowych są interaktywne, tj. na przykład najeżdżając kursorem w części polskiej na tytuł hasła przetłumaczony na język angielski od razu przenosimy się do jego tłumaczenia w części angielskiej Kompendium

Informacje o autorze – Robert Patterson

Robert Patterson był pracownikiem Price Waterhouse w Toronto, w Kanadzie (1975-77) oraz Coopers & Lybrand w Warszawie (1995-98). W Kanadzie był członkiem Instytutu Certyfikowanych Księgowych (the Institute of Chartered Accountants) prowincji Ontario. Pracował także w kanadyjskich bankach komercyjnych. Obecnie wykłada finanse i księgowość w ramach programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ponadto prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Zapraszamy również do Świata Ekooków na www.e-bookss.pl.

Comments are closed.