Rss

Nowoczesne rozwiązania

wikiŚwiat kulturalny jest tak samo otwarty na nowoczesne rozwiązania jak i inny. Nowinkami w tej materii są audiobooki czy elektroniczne książki. Są to rozwiązania dla nowoczesnych ludzi, którzy najzwyczajniej w świecie nie mają już czasu na to by spokojnie usiąść w fotelu i oddać się przyjemności czytanie. Ludzie w naszych czasach bardzo często poświęcają się karierze, co sprawia, że nie mają czasu na swoje hobby. Dlatego takie nowoczesne rozwiązania stały się dla nich bardzo przydatne. Wielu biznesmenów czy lekarzy namiętnie kupuje ebooki, gdyż dzięki nim mogą w każdej wolnej chwili oddać się przyjemności czytania dobrej książki. Trzeba przyznać, że praktycznie w każdym domu i miejscu pracy są komputery. Dzięki temu czytanie książek może odbywać się w każdej wolnej chwili czy przerwie w pracy. Oczywiście nic nie zastąpi nam chwili w spokoju i ciszy jaką możemy zaznać podczas czytania tradycyjnych książek w zaciszu naszych domostw. Patrząc na to jak wielkie jest zainteresowanie tego typu rozwiązaniami możemy śmiało stwierdzić, że już w niedalekiej przyszłości całkowicie możemy zrezygnować w tradycyjnej formy czytania literatury. Czy to jest takie dobre to trudno powiedzieć, gdyż przeciwników i zwolenników każdej z tych form jest na świecie bardzo wiele. Spór o tą kwestię nie zostanie chyba nigdy rozstrzygnięty.

Kultura informacyjna

Kultura ma różne definicje. Jedna z nich opiera się na antropologicznej inter­pretacji tego pojęcia „kultura jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku współdziałania oraz zawierająca wytwory takich zachowań”.

A. Szewczyk interpretuje pojęcie kultury informatycznej (m.in.) jako:

  • umiejętność doboru właściwych narzędzi informatyki do rozwiązywania określonych zadań,
  • przyswojenie i prawidłową interpretację podstawowych terminów i pojęć informatyki w zakresie, jakim powinien dysponować użytkownik,
  • orientację w nowych tendencjach i technologiach informatycznych,
  • umiejętność uczenia się i znajdowania źródeł informacji o nowych możli­wościach wykorzystania komputera,
  • nawyki prawidłowego obchodzenia się ze zbiorami danych,
  • umiejętność posługiwania się podstawowymi, dostępnymi dla użytkownika środkami technicznymi, na przykład klawiatura i mysz,
  • umiejętność takiego precyzowania problemów, aby dało się je rozwiązać narzędziami informatyki,
  • przekonanie, że sprzęt i oprogramowanie muszą być traktowane łącznie jako jedno narzędzie.

Źródła: www.wzborcya.biz

Dodaj komentarz