Rss

Tomasza Kopczyński – Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Outsourcing jest niezwykle obszernym tematem, którego dokładne oraz całkowite omówienie, jest niemalże niemożliwe w jednej publikacji. Pomimo to, spośród wszelkich książek poświęconych tematyce outsourcingu, zdecydowanie warto wyróżnić jedną z nich. Mamy tutaj na myśli książkę autorstwa Tomasza Kopczyńskiego – ,,Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami”. Głównym celem autora niniejszej publikacji było jak najdokładniejsze opisanie idei outsourcingu, oraz jego najpowszechniejsze współczesne formy.

outsourcingKsiążka została podzielona na kilka rozdziałów oraz podrozdziałów, które poruszają osobne zagadnienia, związane z outsourcingiem. Do dyspozycji czytelników zostały oddane cztery rozdziały, o następujących aspektach:
– Outsourcing w świetle współczesnych tendencji zarządzania.
– Kluczowe aspekty koncepcji outsourcingu.
– Wpływ outsourcingu na przedsiębiorstwo oraz proces jego zarządzania.
– Perspektywy rozwoju koncepcji outsourcingu na tle jego stanu i znaczenia w krajach rozwiniętych oraz w Polsce.

Cała publikacja jest w naszej ocenie, wyjątkowo udaną próbą omówienia wszelkich aspektów zjawiska outsourcingu. Najważniejsze kwestie danego zagadnienie zostały opisane w sposób kompleksowy, który pozwala na łatwe zrozumienie treści. Dlatego też, jest to bardzo dobra książka dydaktyczna, która może być wykorzystana zarówno poprzez wykładowców, jak i przez uczniów. Jednakże, niniejsza publikacja nie jest przeznaczona wyłącznie do stosowania na uczelniach wyższych. Unikalna treść będzie równie użyteczna dla menadżerów konkretnych spółek, a także różnego rodzaju przedsiębiorców. Z pewnością lektura tej publikacji, sprawi iż outsourcing stanie się dla bliższy czytelnikowi, co pozwoli lepiej zrozumieć całą specyfikę tego zagadnienia.

Comments are closed.