Rss

PRIMUM NON NOCERE

primumWskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, ostrożności, interakcje, ciążą, wpływa na kierowców, działania niepożądane.

Dlaczego książkę tę warto mieć?

Książka zawiera szerokie wyjątki z t.zw. „charakterystyk produktów leczniczych” (ChPL) leków refundowanych, czyli danych przedstawianych Urzędowi Rejestracji Leków w procedurze dopuszczania na rynek. Są to więc wiadomości pewne.

Książkę wyposażono w dodatek („extras”) zawierający w jednym miejscu szereg przydatnych w pracy lekarza informacji…proszę spojrzeć na ich spis znajdujący się w zakładce „Jak książka jest zorganizowana”?.
Zawiera też instrukcje, co i w jakiej sytuacji pozwala Minister ordynować na koszt NFZ. Ta część informacji, niestety, ulega nieustannym zmianom.

Z wiadomości w książce powinni odnieść korzyść przede wszystkim lekarze rodzinni. Specjalista, operujący wąskim zakresem „swoich” leków, potrafi z łatwością opanować całą wiedzę o nich. A lekarz rodzinny, choć nie leczy wszystkiego, musi wiedzieć o istniejących lekach wszystko. Też o tych, których sam nie ordynuje. Bo gdy u jego chorego wystąpią działania uboczne leku zaleconego przez specjalistę, pacjent, nie wiedząc co jest ich przyczyną, zwróci się o pomoc do „rodzinnego”. I ten musi wiedzieć, że np. zlecona przez psychiatrę amitrypylina może być przyczyną powstałych u chorego utrudnień w opróżnianiu pęcherza.
Książka powinna być też przydatna pielęgniarkom, które po stosownym przeszkoleniu otrzymają uprawnienia do ordynacji leków. Też wtedy, gdy będą to leki zalecone wcześniej przez lekarza rodzinnego lub specjalistę. Powinny bowiem umieć sprawdzić, czy lek może być kontynuowany, czy nie wystąpiły w międzyczasie przeciwwskazania do jego stosowania.
W takich wypadkach lekarz poinformuje kiedy będzie można kontynuować przyjmowanie tabletek.

Comments are closed.